• A A A
 • Consortium

  MyGuardian is een Europese samenwerking waarbij expertise op alle relevante stappen in de waardeketen is samengebracht. Partners uit Spanje, Zwitserland, Nederland en Frankrijk werken in het project samen.

  De Europese dimensie is een belangrijke succesfactor van MyGuardian, alsmede de synergie die is gevonden in de wisselwerking tussen de betrokken MKB partners en eindgebruiker organisaties in elk land: CETIEX en HI-Iberia in Spanje, Vigisense en Agim in Frankrijk en Careyn en ConnectedCare in Nederland .

  HI-Iberia Ingeniería y Proyectos SL (projectcoördinator)

  www.hi-iberia.es

  HI-IBERIA Ingenieria y Proyectos SL is een software ontwikkelaar, opgericht in 1999, en onderdeel van HI-IBERIA Engineering Group (HI-Iberia Ingeniería y Proyectos SL, zeePlace SL en Howards Ingeniería SL). Meer dan 200 professionals zijn betrokken bij de groep, waarvan 130 behoren tot HI-IBERIA, verdeeld over de twee locaties in Madrid en Valladolid.

  Door de multidisciplinaire benadering van ICT-wereld heeft HI-IBERIA ruime ervaring opgebouwd op het gebied van project management, software ontwikkeling, trials, performance, automatisering, risico management, bid support, kwaliteit, veiligheid, kosten management, video streaming en simulatie. Daarnaast heeft HI-IBERIA een ruime ervaring opgebouwd in instrumentatie en control systemen, waar het SeaDP heeft ontwikkeld voor het besturen van en vasthouden van de positie van de vaartuigen. Een ander opmerkelijk afgerond project binnen HI-IBERIA betreft de ontwikkeling van het mobile streaming platform voor Orange in Spanje.

  In de software fabriek ontwikkelt HI-IBERIA applicaties voor gedistribueerde omgevingen (banken, mobiele toepassingen, wagenparkbeheer en controlesystemen voor telecom operators) en embedded software voor telecommunicatie-systemen (BS), sensor netwerken, en communicatiesystemen voor ULS TTC Galileo. Het heeft ook een samenwerking met Alcatel-Lucent voor de ontwikkeling van tv-kopstations, Multicast servers, en DRM. HI-Iberia is nauw betrokken bij de ontwikkeling van mobiele toepassingen, zoals het video streaming product LIFEonLive. HI-Iberia ontwikkelt ook semantische applicaties en draadloze netwerk modules (ontwikkeling, installatie en implementatie van een draadloos management platform).

  De R&D afdeling, HI-Research, in gericht op de volgende R & O-gebieden:

  • mobiele communicatie en embedded systemen
  • Simulatie omgevingen
  • Beveiliging
  • e-Inclusie
  • Business modellen
  • OS ontwikkeling

  Speciale aandacht is gericht op de toepassing van bovengenoemde onderzoek onderwerpen in de gezondheidszorg. HI-Iberia geeft momenteel leiding aan de projecten GoldUI (AAL3), www.goldui.eu, WayFiS (AAL3), www.wayfis.eu en MyGuardian (AAL4). We zijn ook betrokken bij KP7, CIPS en ARTEMIS projecten op verschillende gebieden.

  In het MyGuardian project is HI-IBERIA de projectcoördinator en is het, naast de management taken,  betrokken bij de ontwikkeling van toepassingen (met name voor mobiele omgevingen en Android OS) waar de volgende expertise zal zeer nuttig is: expertise in de ontwikkeling van mobiele toepassingen voor klanten, waaronder de specifieke kennis gericht op het ontwikkelen van mobiele toepassingen voor ouderen in WayFiS en GoldUI projecten. HI-IBERIA zal zich ook richten op de semantische aspecten van de navigatie taak (een van de kennisgebieden van HI-Iberia) met de user profiling en knowledge discovery modules. HI-IBERIA zal ook een bijdrage leveren aan ht plan van eisen, de validatie, de disseminatie en de ontwikkeling van het business model plan.

  CETIEX

  www.cetiex.es

  CETIEX is een non-profit stichting die in 2007 is opgericht  vanuit het Extremadura Engineering College. In een later stadium zijn Metalmechanical Cluster Association of Extremadura, de Foundation Maimona en de Foundation for the Development of the Science and the Technology in Extremadura betrokken middels de Raad van Toezicht.

  Het onderzoek en de training van technici zijn gericht op:

  • Het stimuleren van de ontwikkeling van de wetenschappelijke, technische, economische, sociale en culturele activiteiten op het gebied van engineering.
  • Het effectief bijdragen aan verbetering van technologische processen bij het bedrijfsleven in Extremadura.

  CETIEX ontwikkelt de volgende diensten:

  • Technologische ondersteuning
  • Onderzoek, analyse en validatie
  • Industriële engineering in productie
  • R & D-projecten voor bedrijven
  • Economische intelligentie
  • Technologische training
  • Industrieel ontwerp

  CETIEX houdt als technologisch centrum kantoor in de gemeente van Santos de Maimona (Badajoz), onder de paraplu van het Living Lab “SeniorLab”, en het is uitgerust met moderne computers en management systemen mede gericht op industrieel ontwerpen en ondersteunende robotica voor ouderen.

  Het “SeniorLab” Center is een Living Lab waarin gezamenlijke projecten worden uitgevoerd, en waarin de interactie tussen senioren en innovatieve producten en diensten wordt onderzocht. Het lab biedt een omgeving waarin deze producten en diensten niet alleen worden getoetst, maar ook worden ontwikkeld.

  Beschrijving van het Living Lab (SeniorLab):

  • “SeniorLab” wil laten zien hoe de technologie kan worden toegepast binnen stedelijke en residentiële voorzieningen waarin ouderen hulp nodig hebben en waarin tevredenheid centraal staat.
  • Het Living Lab begint met de veronderstelling dat “iedereen kan innoveren en bijdragen aan oplossingen voor dagelijkse behoeften en problemen”, en zijn de doelstellingen:
   • Het bereiken van volledige toegankelijkheid in de bouw, stedenbouw, transport, communicatie, informatie, nieuwe technologieën, diensten en goederen
   • Het bevorderen van het universele ontwerpen
   • Het bevorderen van winstgevende toepassing van technische middelen en het vergroten van de markt voor  ondersteunende technologie
   • Het bevorderen van onderzoek, ontwikkeling en innovatie
   • Het aanmoedigen van de ontwikkeling van de juridische en technische voorschriften
   • Het bevorderen van de actieve participatie van gebruikers en alle belanghebbenden
   • Professionele opleiding, verspreiding, informatie en coördinatie
   • Ondersteunende technologie

  Universiteit van Genève

  http://www.qol.unige.ch/index.html

  De Universiteit van Genève neemt deel aan het project met de Advanced Systems Group (ASG) en het Computer Vision and Multimedia Laboratorium (CVML), die deel uitmaken van het Centrum voor Informatica (CUI). CUI (cui.unige.ch) is in interdisciplinair onderzoekscentrum voor de ontwikkelingen in de informatica, gevestigd in het midden van de jaren ’80, en heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd met internationale projecten. ASG maakt ook deel uit van het Institute of Science Services (ISS) en de Sociaal-Economische Faculteit. Het werd in 2002 opgericht door prof. Dimitri Konstantas. De belangrijkste onderzoeksthema’s zijn het oplossen van problemen als gevolg van invoering van innovatieve draadloze en mobiele diensten en toepassingen, bijvoorbeeld het meten van het draadloze netwerkprestaties, ontwikkeling van nieuwe concepten op basis van Location Based Services en ontwikkeling van toepassingen die de kwaliteit van leven verbeteren (onder leiding van Dr Katarzyna Wac). De ASG groep heeft deelgenomen aan vele onderzoeksprojecten en resultaten zijn gepubliceerd in vele internationale conferenties. De CVML groep participeert in dit project omdat het aansluit op lopend onderzoek waarin affectieve en kritische toestanden van gebruikers worden onderzocht, en multi-modale mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en gehandicapten worden ontwikkeld. Relevante lopende nationale en internationale projecten in lijn met het MyGuardian voorstel zijn: het Zwitserse National Center of Competence in Research ‘Affectieve Wetenschappen” en “Interactive Multimedia Information Management”, EU NoE PeTaMedia: Peer-to-peer Tagged Media, in het kader waarvan CVML een applicatie heeft ontwikkeld voor automatische detectie van affectieve toestanden op basis van van fysiologische signalen.

  Vigisense SA

  http://www.vigisense.com/

  Vigisense SA, een Zwitsers medisch technolisch bedrijf, gevestigd in Genève, ontwikkelt en commercialiseert intelligente draadloze zorg- en telezorg-oplossingen, met name gericht op de zorginstellingen en extramurale omgevingen. Vigisense richt zich op persoonsgerichte oplossingen voor eenvoudige, nuttige en intelligente telecare. Het unieke van Vigisense’s technologieën is gebaseerd op de intelligentie bovenop de draadloze toezicht-systemen. Deze aanpak zorgt voor een aanzienlijk minder complexe infrastructuur, en is eenvoudiger te implementeren in de gezondheidszorg en makkelijker in gebruik voor patiënten, familieleden en medisch personeel. De dienst bestaat uit draadloze sensoren, gekoppeld aan krachtige beslissings- en notificatie-software en een veelzijdig telecommunicatiesysteem. Het systeem analyseert voortdurend de individuele profielen, specifieke gedragspatronen en zorgplannen om gebruikersspecifieke risico en situatie-informatie af te kunnen leiden, waarschuwingen te activeren en rapporten samen te stellen. Het productassortiment is gericht op gedragsanalyse en ondersteunende technologie voor mensen met een cognitieve ziektes als Alzheimer. De oplossingen worden actief gecommercialiseerd in Zwitserland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk; andere markten zijn in ontwikkeling. Vigisense beschikt over een breed netwerk en relaties met ICT spelers en eindgebruiker organisaties in verschillende landen.

  ConnectedCare

  http://www.connectedcare.nl/CC/Welcome.html

  ConnectedCare ontwikkelt innovatieve communicatie en awareness toepassingen voor zelfstandig wonen. De kerncompetenties zijn ICT (sociale netwerken en sensorsystemen), industrieel ontwerpen (user-centered design, ontwerp methodieken) en zorg (mantelzorg, professionele zorg, zelfstandig wonen). Een team van ICT-deskundigen, ontwerpers en zorgverleners werkt via ConnectedCare samen aan het ontwerp van innovatieve communicatie-concepten gericht op senioren, mantelzorgers en professionele zorgverleners. De resulterende product-en service concepten worden in licentie gegeven aan gevestigde dienstverleners. ConnectedCare werd opgericht door twee universitaire onderzoekers in 2010 met als doel de overgang van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek op het gebied ambient assisted living naar commerciële toepassing te versnellen. Ze vormden een team van experts in design, technologie en zorg, dat samen veelbelovende ideeën uit wetenschappelijk onderzoek doorontwikkelt tot verkoopbaar product- en serviceconcepten. Een consortium met preferred partners is opgericht om de ontwikkeling te vergemakkelijken. De expertise gebieden omvatten user-centered design, van de vroege fasen van het ontwerpproces tot de eindevaluatie van het product, conceptontwikkeling en interaction design, software ontwikkeling en prototype ontwikkeling, en evaluatie in het veld. Relevante onderzoeksthema’s zijn mediated communication, privacy en sensornetwerken. Beide oprichters werken part-time als onderzoekers van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft, en hebben ruime ervaring in onderzoeksprojecten op het gebied van ambient assisted living.

  Careyn Gezondheid Service BV

  http://www.careyn.nl/portal/index.htm

  Careyn is een professionele zorgorganisatie met als doel ‘de continuïteit van de zorg in Nederland’ te waarborgen door het verstrekken van zorg in de thuissituatie. Careyn is gericht op het ondersteunen van zelfstandig wonen, op het terug krijgen / behouden / verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van het leven, het verminderen van gezondheidsrisico’s en het bieden van persoonlijke verzorging in verband met behoeften als gevolg van ziekte, invaliditeit en / of leeftijd. De Careyn-holding heeft het zuidwesten en centrale delen van Nederland als werkgebied. Met ongeveer 15.000 medewerkers, levert Careyn zorg en diensten aan ongeveer 180.000 huishoudens. Careyn is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, en heeft daarom tot doel betaalbare zorg aan te bieden die aan de individuele behoeften en eisen van haar klanten voldoet volgens de huidige normen. Daarbij Careyn werkt continu samen met tal van organisaties, niet alleen op het gebied van zorg, maar ook op het gebied van welzijn, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Careyn Gezondheid Service is een zelfstandige dienstverlener die zich richt op het aanbieden van diensten rond wonen en leven. Careyn Gezondheid Service treedt op als een diensteninnovator voor de holding. Als zodanig ontwikkelt Careyn Gezondheid Service nieuwe e-health en e-care services. Op basis van een ruwe schatting hebben ongeveer 1000 klanten van de Careyn thuiszorg divisie last heeft van lichte cognitieve beperkingen. Careyn wil deze klanten ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen. Middels het MyGuardian project wil Careyn aan de ontwikkeling van nieuwe diensten voor deze groep gebruikers bijdragen, en wil het deze diensten ter beschikking stellen aan de klanten die behoefte hebben aan ondersteuning. De rol van Careyn binnen het MyGuardian project zal zijn: het verstrekken van kennis over de gezondheidsproblemen en de woon-situatie, het beschikbaar stellen van een omgeving voor gebruikersstudies, het verstrekken van toegang tot zorgverleners en cliënten, en exploitatie van nieuw ontwikkelde producten of diensten.

  AGIM

  http://www.agim.eu/

  Het laboratorium Ageing, Imaging, Modeling (Agim, FRE3405) is aangesloten bij CNRS en de Universiteit van Joseph Fourier (UJF, Grenoble), gelegen op verschillende sites van de Grenoble Health Campus, en op de “Plateforme BioPark d’Archamps” (Haute Savoie) in de “Genevois Français”. Hiermee vervult het een strategische brugfunctie Grenoble en Genève. Agim heeft 69 medewerkers in dienst, waaronder 47 permanente onderzoekers, artsen en post-docs, en er wordt gewerkt aan het ontcijferen van de mechanismen van veroudering en de complexiteit van het verouderingsproces. Agim is 30 jaar geleden afgesplitst uit het TMC-IMAG lab en wordt vanaf de start geleid door Jacques Demongeot (nu lid van Agim). Agim laboratorium bestaat uit verschillende teams, waaronder het AFIRM team. De AFIRM (Acquisition, Fusion d’Information et Réseaux pour la Médecine / Data Acquisition and Fusion and Network for Medicine) brengt wetenschappers, ingenieurs en artsen samen, die een interdisciplinaire onderwijs-en onderzoeksprogramma ontwikkelen dat: (1) een fundamenteel onderzoek in op het gebied van psychologie, neurowetenschappen en Biomechanica, en (2) een toegepast onderzoek gewijd aan technologieën en diensten voor ouder worden, gezondheid en autonomie op het gebied van Information Technology Engineering Sciences, Human Factors en ergonomie omvat. AFIRM werkt samen met de publieke besluitvormers op de sociaal en medisch-sociaal gebied in Frankrijk. Agim heeft onlangs een uitgebreid real-life testprogramma uitgevoerd gericht op de praktische implicaties van nieuwe technologieën voor het omgaan met dwaalgedrag en verwarring met meer dan 30 Alzheimer patiënten voor de Conseil General de Haute-Savoie.

  More hints Full Article iPhone applications